mình soạn được 1 túi quần áo người lớn, trẻ em.
ai cần đồ đi từ thiện các vùng quê thì liên hệ, mình gửi số dt đến lấy dùm mình.