Mình cần xin bộ sách giáo khoa cũ lớp 3 ,lớp 6 và lớp 11, Ai có không dùng nữa cho mình xin cho 3 đứa cháu ở quê ! liên hệ mình số 01283311979 !Thanks các bạn rất nhiều