Ban nao can viec lam call minh 0941813298. Minh can thue 1nguoi nấu an cho minh sau sinh va phu minh cham be . Lưong : thoa thuận .