Mình sử dụng được 1 lần, do bạn tặng mà mình thì không thích màu này nên thanh lý lại.
Còn hộp. Mình chỉ mới sử dụng 1 lần thôi.
Đảm bảo hàng chính hãng.
Muốn xem hình hay biết thêm thông tin thì inbox mình: https://m.facebook.com/dzitcon2408