em cần mua vỏ hộp cushion ạ, vì muốn tự làm bb cushion cho riêng mình nên mẹ nào biết chỗ bán chỉ em với