Em Cần mua chì kẻ mắt loại tốt màu đen và nâu đen,có chị nào dư dùng Thanh lý cho em với,hàng của pháp,Mỹ Nhật Hàn đều ok ạ,sdt 01265089945