Em cần mua máy hút sữa medela swing rẻ rẻ thôi ah, mẹ nào thì ới cho em với ah.
Ths