Mình cần mua xe tập đi bằng gỗ cho bé, Ai thanh lý thi pm cho mình nhé