BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG                   –––––––––––––––– –––––––                 Số: 257/TB-CĐSPTƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    –––––––––––––––– –––––––  Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012  THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2012 Căn cứ Qui chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2007 và văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Qui định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Qui  định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên bộ Tài chính- Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 150/TB-BGDĐT ngày 07/3/2012 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 như sau: 1. Hồ sơ dự thi:   - Túi Hồ sơ và Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định). - Đối với đối tượng học hết THPT: Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bằng cấp tương đương), Học bạ THPT, các giấy ưu tiên (nếu có). - 04 ảnh cỡ 4x6 (có ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh). - 02 phong bì dán tem (có ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc trên phong bì). * Đối với thí sinh dự tuyển tại đơn vị liên kết đào tạo và đào tạo theo địa chỉ: Thí sinh đăng kí dự thi phải nộp 02 bộ hồ sơ. 2. Ngành tuyển sinh và hình thức tuyển sinh:  2.1. Các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Công nghệ may - Thiết kế thời trang: Xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và thi tuyển năng khiếu. Nội dung thi năng khiếu: - Ngành Giáo dục Mầm non: gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp). - Ngành Sư phạm Âm nhạc: gồm 2 nội dung Hát và Thẩm âm - Tiết tấu (thi vấn đáp). - Ngành Sư phạm Mỹ thuật và Công nghệ may-Thiết kế thời trang: Hình hoạ (vẽ chì). 2.2. Các ngành Tin học, Thư viện, Thư viện -– Thiết bị trường học, Hành chính Văn thư, Bảo hiểm, Nghiệp vụ Lữ hành và Hướng dẫn Du lịch: Xét tuyển kết quả học tập môn Văn, Toán lớp 12. 3. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:  : Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/9/2012 - Tại các đơn vị liên kết: Theo thông báo tuyển sinh của Trường tại đơn vị liên kết. 4. Đối tượng, thời gian thi năng khiếu và xét tuyển:  - Các lớp tại trường: + Đối tượng: Chỉ tuyển sinh đối tượng đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). Đối với các ngành có môn năng khiếu chỉ xét tuyển đối với thí sinh có dự thi Cao đẳng chính qui tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. + Thời gian thi tuyển năng khiếu: 20 và 21/9/2012 + Thời gian xét tuyển: Tháng 9/2012. - Các lớp tuyển sinh tại đơn vị liên kết và tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ: + Đối tượng: Học hết THCS hoặc tốt nghiệp THPT, căn cứ theo đề nghị của đơn vị liên kết hoặc địa phương. + Thời gian thi tuyển năng khiếu và xét tuyển: Có thông báo cụ thể, căn cứ theo đề nghị của đơn vị liên kết hoặc địa phương. 5. Phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh): Mức thu theo Qui  định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên bộ Tài chính- Giáo dục và Đào tạo. 6. Kinh phí đào tạo: Theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015”. Ghi chú:Theo Qui định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học sau khi tốt nghiệp TCCN vào hệ đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ cao đẳng hệ chính qui hoặc vừa làm vừa học theo đúng ngành được đào tạo, thời gian đào tạo 1,5 năm (hệ chính qui) hoặc 2 năm (hệ vừa làm vừa học). Người học có bằng TCCN loại khá giỏi được dự thi tiếp ngay sau khi tốt nghiệp TCCN; người học có bằng TCCN loại trung bình được dự thi khi đã làm việc đúng ngành đào tạo từ 1 năm trở lên. Mọi chi tiết xin liên hệ:   MS: Chi  _ Quản lý tuyển sinh ĐT: 0987332922 MS: Thủy _ Quản lý tuyển sinh ĐT: 0936169166 Gmail: tuvantuyensinh36@gmail.com Địa chỉ thu nhận hồ sơ: P304b nha B số 169 phố Nguyễn Ngọc Vũ _ Hà Nội