Tượng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni lớn 55 cm bằng Đồng

  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Giá: 500,000đ
  Số điện thoại: O1 hai hai 3OO3 hai hai 1
  Địa chỉ: 273/30 Nguyễn Văn Đậu - Bình Thạnh
  Tình Trạng: Còn hàng  Tượng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni đã được Chúc Nguyện tại Thailand và trì tụng Kinh Chú 21 ngày liên tục.
  Tất cả đều được làm bằng Đồng, chất dẫn và tụ điển lành tốt nhất.
  . Tượng Thích Ca nhỏ 7cm: 500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 20cm: 2.000.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 15cm: 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu vàng 18cm : 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Phật Hoàng cao 55cm: 8.000.000 VNĐ.  2 tượng sáp Thánh Tăng của Thailand.
  Thờ phụng trong nhà mang lại sự Bình An, Hộ Gia, May Mắn.
  Tượng lớn: 4.500.000 VNĐ
  Tượng nhỏ : 2.500.000 VNĐ

  Mời quý khách quý bạn hữu thưởng lãm.

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  ượng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni đã được Chúc Nguyện tại Thailand và trì tụng Kinh Chú 21 ngày liên tục.
  Tất cả đều được làm bằng Đồng, chất dẫn và tụ điển lành tốt nhất.
  Thờ Phụng Hộ Gia An Lành

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Tượng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni đã được Chúc Nguyện tại Thailand và trì tụng Kinh Chú 21 ngày liên tục.
  Tất cả đều được làm bằng Đồng, chất dẫn và tụ điển lành tốt nhất.
  . Tượng Thích Ca nhỏ 7cm: 500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 20cm: 2.000.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 15cm: 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu vàng 18cm : 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Phật Hoàng cao 55cm: 8.000.000 VNĐ.

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  Tượng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni đã được Chúc Nguyện tại Thailand và trì tụng Kinh Chú 21 ngày liên tục.
  Tất cả đều được làm bằng Đồng, chất dẫn và tụ điển lành tốt nhất.
  . Tượng Thích Ca nhỏ 7cm: 500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 20cm: 2.000.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 15cm: 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu vàng 18cm : 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Phật Hoàng cao 55cm: 8.000.000 VNĐ.

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  Tượng thờ Phật Thích Ca Mâu Ni đã được Chúc Nguyện tại Thailand và trì tụng Kinh Chú 21 ngày liên tục.
  Tất cả đều được làm bằng Đồng, chất dẫn và tụ điển lành tốt nhất.
  . Tượng Thích Ca nhỏ 7cm: 500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 20cm: 2.000.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu đen 15cm: 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Thích Ca đồng màu vàng 18cm : 1.500.000 VNĐ
  . Tượng Phật Hoàng cao 55cm: 8.000.000 VNĐ.

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO