Tìm sv ngành thiết kế thời trang mới ra trường hoặc còn đang học co thể thiết kế và may quần áo trẻ em , công việc dài hạn có cơ hội phát triển

liên hệ trang 090 9140507

thanks