Tài sản nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn phân loại như thế nào?

  • 28 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O97587 sáu 578
  Địa chỉ: quận 1, hcm
  Tình Trạng: Còn hàng

  Tài sản nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn phân loại như thế nào?


  1. Phân loại tài sản và nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn:


  Tài sản và nợ phải trả được phân loại thành ngắn hạn hoặc dài hạn để cho thấy quan hệ thanh khoản kịp thời của chúng. Tính thanh khoản đo lường mức độ một tài khoản nhanh chóng và dễ dàng có thể biến đổi thành tiền bởi vì tiền là tài sản thanh khoản cao nhất, báo cáo qua dich vu ke toan thue.


  - Nợ phải trả


  Chủ sở hữu cần phải biết khi nào họ phải trả cho mỗi khoản nợ. Bảng cân đối kế toán liệt kê danh sách các khoản nợ phải trả theo thứ tự mà họ phải trả. Bảng cân đối kế toán báo cáo hai loại nợ phải trả: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.


  - Nợ ngắn hạn


  Nợ phải được trả bằng tiền mặt hoặc bằng hàng hoá, dịch vụ trong vòng một năm, hoặc trong chu kỳ hoạt động của đơn vị nếu chu kỳ dài hơn một năm. Hóa đơn điện thoại di động của bạn là một khoản nợ ngắn hạn bởi vì bạn phải trả mỗi tháng. Các khoản phải trả, thương phiếu phải trả trong vòng một năm, tiền lương phải trả, lãi phải trả, và doanh thu chưa thực hiện đều là các khoản nợ ngắn hạn.


  - Nợ dài hạn


  Tất cả các khoản nợ mà không cần phải được thanh toán trong vòng chu kỳ kinh doanh của đơn vị được phân loại là nợ dài hạn. Khi bạn mua một chiếc xe, bạn thường đăng ký thanh toán xe cho nhiều năm, tạo nên một khoản nợ dài hạn.

  - Tài sản


  Chủ sở hữu cần phải biết những gì họ sở hữu. Bảng cân đối kế toán liệt kê tài sản theo trình tự tính thanh khoản. Bảng cân đối kế toán báo cáo hai loại tài sản: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.


  - Tài sản ngắn hạn


  Tài sản ngắn hạn sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, bán, hoặc sử dụng hết trong vòng 12 tháng tới, hoặc trong chu kỳ kinh doanh của công ty nếu chu kỳ dài hơn một năm. Tài sản ngắn hạn là những tài sản sẽ được sử dụng hết trong năm.


  - Tài sản dài hạn


  Tài sản dài hạn là tất cả các tài sản sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng chu kỳ kinh doanh của công ty. Tài sản dài hạn có thể được sử dụng trong hơn một năm, như xe hơi hoặc máy tính của bạn.  2. Bảng cân đối thử sau khỉ khóa sổ


  Chu trình kế toán có thể kết thúc với một bảng cân đối thử sau khi khóa sổ. Bước này sẽ liệt kê các tài khoản và số dư đã được điều chỉnh sau khi khóa sổ, báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế trọn gói .


  Chỉ có tài khoản tài sản, nợ phải trả, vốn xuất hiện trên bảng cân đối thử này. Không có tài
  khoản tạm thời như doanh thu, chi phí, hoặc rút vốn vì chúng đã bị khóa sổ (số dư của chúng là không). Hiện tại, các sổ kế toán đã cập nhật và sẵn sàng cho kỳ tiếp theo.

  iframe: approve:
  • 1,804 Bài viết

  • 13 Được cảm ơn

  #2
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO