Sự khác nhau giữa cáp quang Single Mode và cáp quang Multimode
Cáp quang cấu tạo cơ bản gồm sợi dẫn làm từ plastic hoặc sợi sợi thuỷ tinh đã được tối ưu cho việc truyền dẫn ánh sáng. Sợi quang là những dây nhỏ và dẻo truyền các ánh sáng nhìn thấy được và các tia hồng ngoại.
Chúng được phân loại thành các loại sợi quang đơn mode Single Mode và đa mode Multimode tương ứng với số lượng mode ánh sáng truyền qua sợi quang.
Theo cấu tạo bên trong
Single Mode: đường kính lõi rất nhỏ (khoảng 10 micromet), chỉ truyền được một bước sóng. Lớp lõi rất nhỏ, khoảng 27 micromet.
Multimode: đường kính lõi lớn hơn nhiều (từ 6-8 lần), có thể truyền được nhiều bước sóng trong lõi. Lớp lõi lớn, khoảng 130 micromet.
Chuẩn bước sóng cho thiết bị
Single Mode: 1310, 1550, 1627. Hiện nay các thiết bị Single Mode dùng công nghệ DWN nên còn có thể sử dụng nhiều bước sóng khác nữa.
Multimode: 780, 850, 1300. Hiện nay thiết bị ít dùng bước sóng 780.
Truyền ánh sáng
Single Mode: ánh sáng truyền theo một đường thẳng trùng với trục cáp
MultiMode: ánh sáng được truyền theo một chùm tia sáng có dạng đồ thị hình Sin đồng trục.
Thông số vật lý
Single Mode: 9/125.
Multimode: 50/125 và 62.5/125.
---
Golden Link