VÌ SAO CÔNG NGHỆ 3D LÀ TẤT YẾU TRONG NHA KHOA, Y TẾ

Trong nhiều năm, các labo nha khoa đã là đối tác thiết yếu cho các nha sĩ. Nhưng đâu là những yếu tố đứng đầu?
Theo truyền thống, các nha sĩ đã dựa vào các labo nha khoa để cung cấp ba điều:
+ Tư vấn tin cậy
+ Sản phẩm chất lượng cao đòi hỏi ít thay đổi
+ Tính thẩm mỹ cao
Điều này sẽ không thay đổi. Nhưng trong tương lai, các nha sĩ sẽ làm với các labo nha khoa không chỉ cho các sản phẩm chất lượng mà còn để tăng sự tiện lợi.
Các nha sĩ quan tâm đến hiệu quả và giao dịch dễ dàng, nhanh chóng.
Chính vì vậy xu hướng công nghệ 3D là giải pháp tất yếu cho mọi labo nha khoaYêu cầu sản phẩm chất lượng cao với công nghệ 3D


Kết quả chất lượng đi đôi với đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình và thay đổi cách thực hiện của nha sĩ. Hiện nay, khía cạnh phát triển nhanh nhất là giải pháp kỹ thuật số 3D.

Các dịch vụ kế tiếp là điều cần thiết cho sự phát triển của labo nha khoa. Ví dụ: hiển thị kỹ thuật số và lưu trữ tệp kỹ thuật số 3D giúp giảm nhu cầu hiển thị thông thường và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Các labo nha khoa cần có hệ thống CAD / CAM, máy in 3D sẽ tăng năng suất lao động, đưa ra những sản phẩm chất lượng cao, giảm thời gian đi lại cho bệnh nhân và bác sĩ.

Máy scan trong labo nha khoa, máy milling và máy in 3D hiện cung cấp cho các labo nha khoa khả năng kết hợp các kỹ thuật cũ với công nghệ mới. Khung cấy ghép được tạo ra dẫn đến các khung công tác mạnh mẽ, chính xác, nếu được thực hiện đúng, có thể chính xác hơn khung truyền thống.

Đưa ra các giải pháp trọn gói với CAD/CAM và máy in 3D nha khoa

Bằng cách sử dụng các công cụ CAD / CAM mới với các công cụ hiển thị kỹ thuật số, công cụ chẩn đoán, thiết kế CAD / CAM và các công cụ giao tiếp trực tuyến, các labo nha khoa sẽ có thể cung cấp các gói giải pháp hoàn chỉnh. Ví dụ như các gói chứa file kỹ thuật số, mô hình mũ răng, cầu răng, hoặc gói điều trị cấy ghép bao gồm hướng dẫn phẫu thuật, cấy ghép, trụ tùy chỉnh, và mão răng,…

Chính vì các nguyên nhân trên, việc đầu tư công nghệ 3D cho các labo nha khoa là rất cần thiết và hữu ích.