- Bạn đã bao nhiêu lần ra đến thang máy mà quên thẻ từ;
- Đến công ty quên thẻ chấm công ở nhà;
- Giúp bạn tránh trường hợp quên thẻ khi đi ra ngoài;
- Giúp bạn bảo quản thẻ từ gốc;
- Giá thành thấp, độ bền cao.