Hiện, em đang làm kế toán tổng hợp cho một công ty. Em có 10 năm kinh nghiệm kế toán ở các vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán ngân hàng...

Em nhận làm các công việc của kế toán như:

- Định kỳ nhận bản sao chứng từ đã phát sinh trong tháng do doanh nghiệp tập hợp.
- Kiểm tra tính hợp pháp và chính xác của các nghiệp vụ kế toán đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán
- Đối chiếu số liệu ghi trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.
- Phát hiện các sai sót ghi trên chứng từ và điều chỉnh cho phù hợp.
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
- Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch
- Cập nhật chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán (sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản).
- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Theo dõi chi tiết và tổng hợp vật tư, hàng hóa theo tháng, quí, năm.
- Tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm, dịch vụ, hợp đồng.
- Lập bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo xác định kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
- Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo tháng, quý, năm.
- Báo cáo Ban Giám đốc tình hình tài chính chính xác, kịp thời nhằm tránh các sai sót và các vi phạm pháp luật.
- Tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán đúng và đủ các chi phí phát sinh thực tế theo đúng luật thuế.
- Hoàn thiện hệ thống sổ sách, báo cáo năm bằng phần mềm kế toán.

Em làm tất cả những việc này với mức phí từ 700.000 - 1 triệu/tháng tuy công việc.

Mẹ nào quan tâm thì gọi cho em nhá, 0984940279.