Nhận dạy kèm học sinh từ mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
Phương pháp dạy học sinh động - lý thú, giúp học sinh cảm thấy thoải mái, dễ hiểu, không bị áp lực học tập.
Cam kết học sinh học tiến bộ.
Liên hệ: 01653 365 429 ( CôQuy)