Mình hiện có nhu cầu nhận văn bản, tiểu thuyết, báo cáo, tài liệu...về nhà đánh máy. bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé, giá cả thỏa thuận. 0165.373.5136