MÁY PHUN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG THẾ HỆ MỚI
Model : ESC/CS 36-3

Có tính năng vượt trội hơn hẳn các loại máy ra đời trước
như loại máy thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 2A, 2B
Máy thế hệ 3 này gọn, nhẹ, thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa, giá thành hạ rất nhiều so với các thế hệ trước. Tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm nhân công vận hành và nhân công chế tạo máy...(Hiện tại công ty không còn chế tạo máy thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 2A, 2B mà chỉ chế tạo máy thế hệ 3)

Chuyên dùng: - Để duy tu, sửa chữa và làm mới đường giao thông.
- Chống thấm, chống dột: Tường và mái bằng.
(Thay cho công nhân phải quét bằng tay)

- Công suất bơm max: 36m3/h. Máy mới 100% có đầy đủ phụ kiện kèm theo.
- Động cơ nhập ngoại, phụ kiện và thiết bị của Việt Nam. Máy đặt trên xe đẩy bằng tay,
di chuyển bằng lực đẩy của người
- Máy do công ty ESC Js Co . Chế tạo và lắp dựng.
- Bảo hành trong thời gian 03 tháng cho các lỗi thuộc về nhà sản xuất
- Giá: 19.800.000 đồng /máy, chưa có thuế VAT (Giá theo thời điểm)
- Giao hàng tại Hải Phòng - Việt Nam

Liên hệ: Mr Hoà ESC Js Co
Đ/T: 0913 244 151 - 031 3826359
Fax: 84.31.3826359
E-mail: congtyesc@gmail.com


Bitumen Emulsion SPRAYER
Model: ESC / CS 36-3


Dedicated to maintenance, repair and renewal of roads


Features superior machines preceded
as first generation machines, generation 2, generation 2A, 2B
This third generation machine, lightweight, easy to transport over long distances, much lower cost thanprevious generations. Material savings, labor savings and operation of manufacturing workers ... (nowthe company is no longer a machine generation, second generation, the generation 2A, 2B, onlygeneration machine 3)

Dedicated to maintenance, repair and renewal of roads
Dedicated to maintenance, repair and renewal of roads

- Output pump max: 36m3 / h. The new machine is 100% complete accessories.
- Imported engines, accessories and equipment in Vietnam. Machine mounted on trolleys by hand, move with the thrust of the
- Electric Company by Js Co ESC. Fabrication and erection.
- Price: 970 USD / unit, without VAT (For each time)
- Delivery in Hai Phong - Viet Nam

Contact: Mr. Hoa ESC Js Co
D / T: 0913 244 151 - 031 3826359
Fax: 84.31.3826359
E-mail: congtyesc@yahoo.com.vn