In nhanh, in lấy ngay, in test, lấy sau 5 phút. In Card Visit, Brochure, Menu, giấy khen, giấy mời, kỷ yếu, tờ rơi, tập gấp. Lấy sau 5 phút.

Bảng báo giá:
In Laser màu A4: 3000/tờ. Số lượng 1 – 100 tờ: 3000/tờ, 101 – 500 tờ: 2500/tờ, 501 – 1000 tờ: 2000/tờ
In Laser màu A3: 6000/tờ. Số lượng 1 – 100 tờ: 6000/tờ, 101 – 500 tờ: 5000/tờ, 501 – 1000 tờ: 4000/tờ
In Laser màu Bì thư: 12cm x 22cm: 1500 cái (bao gồm bì thư), 16cm x 23cm: 2000 cái (bao gồm bì thư)
In Laser màu giấy tiêu đề: 1000 tờ: 700.000
In máy 1 màu: A4 500 tờ: 15.000đ (giấy do khách mang tới), A3 500 tờ: 30.000đ (giấy do khách mang tới). Nếu dùng giấy công ty sẽ tính theo giá thị trường.


In Nhanh Phú Thiện
8 Nguyễn Trãi, Nha Trang
058 382 4474 – 0983 013 107
Skype: innhanhphuthien