Hóa đơn là loại giấy tờ không thể thiếu trong kinh doanh, buôn bán. In hóa đơn nhằm kiểm soát số lượng hàng hóa xuất, nhập kho và đảm bảo tính minh bạch trong than toán. Để đáp ứng các nhu cầu đó, inanvn cung cấp các dịch vụ in hóa đơntheo yêu cầu đảm bảo chất lượng, đúng với các quy chuẩn hiện hành.
HÓA ĐƠN LÀ GÌ?

Hóa đơn là giấy tờ thanh toán, ghi nhận sản phẩm, hàng hóa giữa người cung cấp dịch vụ với người sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó.
TÁC DỤNG CỦA HÓA ĐƠN


Hóa đơn để kiểm soát hàng hóa
- Đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng thuận tiện trong quá trình thanh toán.
- Để kiểm soát hàng hóa, xuất- nhập hàng.
- Là chứng từ quan trong trong ngành kế toán.
- Dùng làm giấy biên lai hoặc biên nhận