HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 550
Giá :325.000 VNĐ


Có rất nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, trong đó nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán là một biện pháp cơ bản và quan trọng.

Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Chính phủ đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật nhỏ: Các quy định cụ thể các quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, ngân sách nhà nước và kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng. Cụ thể như sau: QĐ số 03/2012/QĐ-KTNN ngày 4-4-2012 Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 05/2012/QĐ-KTNN ngày 6-4-2012 Quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước; QĐ số 06/2012/QĐ-KTNN ngày 11-4-2012 Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng; QĐ số 04/2012/QĐ-KTNN ngày 6-4-2012 Quy trình kiểm toán doanh nghiệp

Để kịp thời giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiểm toán và các kiểm toán viên nhanh chóng nắm bắt những vấn đề trên, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: " HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG".

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Kiểm toán độc lập và hướng dẫn mới nhất về công tác kiểm toán độc lập

Phần thứ hai. Hướng dẫn mới nhất về chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng ngành kiểm toán đến năm 2020

Phần thứ ba. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Phần thứ tư. Quy định mới nhất về nguyên tắc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình và ngân sách nhà nước

Phần thứ năm. Quy định mới nhất về nguyên tắc kiểm toán doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, ngân hàng

Xin giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả quan tâm!

Sách dày 500 trang do NXB Tài Chính phát hành, khổ 20x28cm

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2012. GIÁ 325.000Đ/Cuốn (có hóa đơn)


Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com