HOÀNG LONG là doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển thiết bị hàng dự án siêu trường siêu trọng, quá khổ quá tải và các thiết bị máy móc công trình trong nước và quốc tế.
HOÀNG LONG có đội ngũ quản lý, điều hành và tài xế, phụ xe lâu năm, được đào tạo chuyên dụng trong lĩnh vực hàng siêu trường siêu trọng.
Có được các mối quan hệ đối với cảng biển, hải quan, điều độ cảng, hãng tàu, thanh tra giao thông, trạm cân, công an… để chuyên chở loại mặt hàng quá khổ quá tải.
Công ty Hoàng Long chuyển nhận vận chuyển tất cả các loại hàng hóa , hàng quá khổ quá tải, siêu trường siêu trọng trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài ra chúng tôi nhận tư vấn:Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra theo đúng cam kết trên hợp đồng.
Mọi thông tin khách hàng xin liên hệ: 0936444446 - 0947444446
Website: https://vanchuyenquakhoquatai.net