Size : 1200 mm x 800 mm
Màu: trắng
trọng lượng : 10k, 12kg

Tel : 0903029271