thiết bị leo cây, hái hoa, bắt ong thiết bị leo cây bao gồm: dây thừng, khóa trượt hãm dây, khóa cứu sinh, dây đai an toàn toàn thân... tất cả sẽ tạo thành 1 hệ thống thống nhất với nhau để người làm việc có thể sử dụng an toàn, hiệu quả và thao tác dễ dàng. trên thị trường hiện nay có rất nhiều công cụ hái hoa, bắt ong, trèo cây thô sơ, hãy chọn và trang bị cho mình bộ thiết bị hiện đại, thao tác dễ dnagf, hiệu quả mà chất lượng cao và giá thành hợp lý. liên hệ cho chúng tôi