Công ty TNHH RDS Electronix Việt Nam chuyên:
- Sửa chữa các linh kiện điện tử
- Sửa chữa các linh kiện, dây chuyền tự động hóa
- Cung cấp thiết kế các linh kiện điện tử theo yêu cầu của khách hàng

Liên hệ:
A. Sơn 0986586986