Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào

Chụp ảnh cưới tại Donald studio - "Concept Mùa hoa đào"

Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào
Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào
Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào
Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào
Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào
Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào
Chụp ảnh cưới tại Donald studio - Concept Mùa hoa đào


Donald Studio – Studio chụp hình cưới chuyên nghiệp

Địa chỉ: 74 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline:
0902.86.27.46 (Miss Phương)
0932.64.04.37 (Miss Linh)
Website: http://donaldstudio.net/