Cần bán hệ thống báo cáo tài chính và 300 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, mới nhất

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
Mã sách: chế độ chứng từ sổ sách kế toán
Tác giả Quý Long - Kim Thư
Nhà xuất bản: Tài Chính
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 480.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán 325,000 VNĐ

SỔ TAY HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH NĂM 2012

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 300 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, MỚI NHẤT

Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Trong thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nguyên tắc và thông lệ kế toán quốc tế, phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính cho từng loại hình doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện, cũng như phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính trong doanh nghiệp và tài chính quốc gia.

Để giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc sử dụng và thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

SỔ TAY HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN - CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH - HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 300 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Hệ thống tài khoản kế toán

Phần II. Hệ thống báo cáo tài chính

Phần III. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Phần IV. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán

Phần V. 300 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Nội dung cuốn sách trình bày tất cả những vấn đề cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là sơ đồ kế toán hướng dẫn thực hiện kế toán các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác; kế toán các khoản đầu tư vào theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa và kinh doanh dịch vụ. Các sơ đồ kế toán có giải thích nhằm cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành của Nhà nước.

Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các bộ phận kế toán của doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật và có hướng phát triển doanh nghiệp mình ngày đạt hiệu quả cao hơn.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012.

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net