Biến tần LS là gì?
Biến tần LS là thiết bị có chức năng làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ. Thông qua sự thay đổi đó có thể điều khiển được tốc độ động cơ một cách vô cấp mà không cần dùng đến các hộp số cơ khí. Biến tần sử dụng các linh kiện bán dẫn để đóng ngắt tuần tự các cuộn dây của động cơ để làm sinh ra từ trường xoay làm quay rô-to.

Các bước cài đặt biến tần LS
Bước 1: Cài đặt thời gian tăng tốc
Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống -> hiện ACC -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị (thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới) -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter để xác nhận hoàn thành cài đặt thời gian tăng tốc.
Bước 2: Cài đặt thời gian giảm tốc
Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống -> hiện DEC -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị (Thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới) -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter xác nhận kết thúc quá trình cài đặt.
Bước 3: Cài đặt công suất cho động cơ
Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên phải -> đến khi hiện H0 -> nhấn Lên / Xuống -> hiện H30 -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị (thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới) -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter lần nữa xác nhận.
Bước 4: Cài đặt bảo vệ quá tải
Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên phải -> đến khi hiện F0 -> nhấn Lên / Xuống sẽ hiện F51 -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị (thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới) -> nhn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter xác nhận.
Bước 5: Cài đặt lệnh chạy trên bàn phím và chỉnh tần số trên bàn phím
Lệnh chạy trên bàn phím: Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống -> đến hiện DRV -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter lần nữa xác nhận.
Lệnh tần số trên bàn phím: Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống -> đến hiện Frq -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 0 -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter lần nữa xác nhận.
Bước 6: Cài đặt lệnh chạy ở công tắc ngoài và chỉnh tần số biến trở ngoài

Lệnh chạy: Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống -> đến hiện DRV -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 1 -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter lần nữa xác nhận.
Lệnh tần số: Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống -> đến hiện Frq -> nhấn Enter (nút tròn ở giữa) -> Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị = 3 -> nhấn Enter -> Số chớp nháy -> nhấn Enter để kết thúc quá trình cài đặt.
Quý khách có nhu cầu mua thiết bị điện LS chính hãng vui lòng truy cập trực tiếp vào website: thietbidienls.net để xem chi tiết sản phẩm cùng báo giá cụ thể.