Mình có Bạc thanh toán điện thoại, mua các loại mã thẻ điện thoại, thẻ Game. Mình cung cấp SLL có hàng ngày


CK: 88% ( ko bán lẻ )
Giao dịch trực tiếp tại Mỹ đình, Hà Nội. Ai biết mình có thể Giao dịch qua TCB, VCB nhé
ALO : 01659.969.chín chín chín