Email : Quangkd@manhdat.com.vn
Phone: 0945022283 - 0904890653


Thông số

Tủ salat

Một cánh 6 khay:700*750*1075

Hai cánh 7 khay: 1188*750*1075

Ba cánh 9 khay :1788*750*1075

+2℃~+8℃

Tủ pizza

Tủ một cánh 6 khay:1200*800*1088

Tủ hai cánh 7 khay:1500*800*1088

Tủ hai cánh 9 khay:1800*800*1088

Tủ ba cánh 12 khay :2330*800*1088

+2℃~+8℃
******************************

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MẠNH ĐẠT

Địa chỉ:729 Giải Phóng - Hoàng Mai- Hà Nội

Website: www.Manhdat.com.vn

Email : Quangkd@manhdat.com.vn

Phone: 0945022283 - 0904890653