a. Trình tự thực hiện: - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Giấy tờ phải nộp: - Tờ khai đăng ký việc thay đổi,cải chính, bổ sung hộ tịch hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định) - Bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch + Giấy tờ phải xuất trình: - Chứng minh nhân dân/ hộ khẩu của người có yêu cầu thay đổi hộ tịch - Các giấy tờ liên quan (bản chính) để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch * Số lượng hồ sơ: 01 bộ d. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc) e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định cho phép thay đổi hộ tịch. - Giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh đã được ghi chú nội dung thay đổi; - Thông báo bằng văn bản kèm theo Quyết định cho UBND cấp huyện, nơi lưu trữ sổ hộ tịch h. Lệ phí: 5000 đồng/ việc. i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: *Quyền thay đổi họ, tên: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây: - Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; - Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; - Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; - Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại; - Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; - Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính; - Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. * Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó; Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ. * Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Bộ luật Dân sự năm 2005; - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mãu hộ tịch - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂVĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWSSố 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666