Công ty TNHH Kỹ thuật Ktech VN, hiện nay chúng tôi cung cấp các loại tip hàn ( Soldering tip ) Cho máy hàn flux - Hàn bản mạch PCB
303-0.8D soldering tip,303-0.5C soldering tip,
303-3CF soldering tip,303-I soldering tip;
303-1.2D soldering tip,303-0.8C soldering tip,
303-4C soldering tip,303-0.8B soldering tip;
300-1.6D soldering tip,303-1C soldering tip,
303-4CF soldering tip,303-B soldering tip;
303-2.4D soldering tip,303-2C soldering tip.
303-5C soldering tip;303-2B soldering tip;
303-3.2D soldering tip,303-2CF soldering tip,
303-5CF soldering tip;303-SKU soldering tip;
303-4.2D soldering tip,303-3C soldering tip,
303-SK soldering tip;303-LSKU soldering tip;
303-K soldering tip