Phần mềm kế toán ngành xây dựng, xây lắp LinkQ Accounting

  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Tính năng nổi bật cho chuyên ngành xây dựng, xây lắp, tư vấn thiết kế trên phần mềm kế toán xây dựng

  • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
  • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
  • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
  • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
  • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
  • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
  • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
  • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
  • Tính giá thành theo từng hạng mục
  • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình


  CÁC PHÂN HỆ (MODULES) CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

  1. PHÂN HỆ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN


  • Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, tiền thanh toán tạm ứng.
  • Phát hành và quản lý chứng từ thu, chi tiền mặt tại quỹ trên máy tính.
  • Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng (VNĐ và Ngoại tệ).
  • Theo dõi thanh toán thu, chi theo từng khách hàng, hợp đồng, khoản mục chi phí (mua, bán, tạm ứng).

  2. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

  • Theo dõi mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
  • Theo dõi nhập hàng hóa (vật tư) nội địa, nhập hàng đại lý, nhập hàng hóa (vật tư) nhập khẩu.
  • Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng măt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng …).
  • Theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng nhà cung cấp, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,…
  • Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán với nhà cung cấp.

  3. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

  • Theo dõi bán hàng và công nợ phải thu khách hàng.
  • Theo dõi bán hàng nội địa, đại lý, xuất khẩu, Xuất ủy thác.
  • Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,…
  • Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng.
  • Theo dõi doanh thu thu theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, đối tượng công nợ, đại lý, tỉnh thành, khu vực

  4. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ KHÁC

  • Theo dõi thanh toán tạm ứng
  • Theo dõi bù trừ công nợ giữa các đối tượng
  • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả nội bộ
  • Theo dõi công nợ từ các khoản phải thu, phải trả dịch vụ


  5. PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

  • Quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo dạng hình cây, nhiều cấp
  • Quản lý theo nhiều chủng loại nhóm hàng, mặt hàng, nhiều kho hàng.
  • Thep dõi phiếu xuất vật tư cho sản xuất, phiếu điều chuyển kho và xuất khác
  • Theo dõi nhập xuất thành phẩm, hàng hóa, vật tư.
  • Theo dõi nhập xuất tồn theo kho, mã hàng, đối tượng công nợ.
  • Tính giá vốn hàng xuất kho theo nhiều phương pháp: giá thực tế, giá đích danh, giá FIFO, giá trung bình (bình quân cuối kỳ hoặc bình quân di động).
  • Theo dõi giá vốn cả VNĐ và ngoại tệ.
  • Tự động lập bảng kê chứng từ thành phẩm, hàng hóa, vật tư theo nhiều điều kiện lọc khác nhau (ngày, tháng, tài khoản, đối tượng, kho, mã hàng, nhóm hàng…)

  6. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  • Quản lý tài sản cố định theo nguồn vốn
  • Bộ phận sử dụng.
  • Tự động tính khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn.
  • Theo dõi tài sản cố định theo nhóm tài sản.
  • Theo dõi tăng giảm tài sản cố định (tăng do đánh giá lại, tăng do mua mới, giảm do thanh lý, nhượng bán …).
  • Quản lý tài sản cố định theo hình cây dễ dàng theo dõi

  7. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  • Tự động tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.
  • Kết nối thống nhất số liệu từ tất cả các phân hệ trong phần mềm.
  • Lên sổ sách theo hình thức lựa chọn: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ.
  • Cho phép khóa sổ kế toán theo tháng.
  • Tự động kiểm tra chứng từ sai trong quá trình nhập liệu.

  8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH.

  • Tập hợp chi phí sản xuất cho các tài khoản đầu 6 theo từng sản phẩm
  • Tự động kết chuyểnr chi phí từ tài khoản đầu 6 vào TK 154 theo nhiều tiêu thức (nguyên vật liệu trực tiếp, doanh thu, tiền lương, tỷ lệ theo kế hoạch…)
  • Tự động xác định sản phẩm dở dang theo từng yếu tố chi phí
  • Tự động tính giá thành sản phẩm và áp giá cho các phiếu nhập kho thành phẩm.
  • Có nhiều phương pháp tính giá…

  9. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

  • Phân quyền và quản trị hệ thống  HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
  CÔNG TY CP PHẦN MỀM LIÊN KẾT SÁNG TẠO (CLINK)

  Địa chỉ: 55 Đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
  VPĐD: 311-L33 Đường H, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
  Điện thoại: 08. 6262 4558 - Fax: 08. 6262 4643
  Hotline: 0983 678 052 - 0902 190 787
  Email:sales@linkq.com.vn- Website: http://www.linkq.com.vn

  Chỉnh sửa lần cuối bởi michacha; 17/07/2014 vào lúc 03:40 PM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO