Công ty TNHH dụng cụ công nghiệp HTV chuyên cung cấp các loại mũi hàn Hakko.
Mũi hàn Hakko 900MT-Series.
Mũi hàn Hakko T12- Series.
Mũi hàn Hakko T18 - Series.
Mũi hàn Hakko 900M-K
...

Chi tiết tham khảo website: htvtools.com