(KTECHVN) Hiện nay chúng tôi đang phân phối các sản phẩm đầu cốt của hãng Nichifu – Japan ( Nhật Bản ) tại Việt Nam mục đấu nối an toàn cho các chân, giắc cắm của máy móc thiết bị trong nhà xưởng sản xuất công nghiệp và dân dụng. Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu tới quý khách hàng các sản phẩm của Nichifu mà chúng tôi phân phối, rất mong nhận được sự phàn hồi tích cực từ quý khách hàng.
Một số loại đầu cốt
Square Ring Terminals CB 100 - 10S Ring Terminals R 1.25 - 3 Ring Terminals R 2 - 3 Ring Terminals R 325 - 12S
Square Ring Terminals CB 100 - 8 Ring Terminals R 1.25 - 3.5 Ring Terminals R 2 - 3.5 Ring Terminals R 38 - 10
Square Ring Terminals CB 150 - 12S Ring Terminals R 1.25 - 3N Ring Terminals R 2 - 3S Ring Terminals R 38 - 6
Square Ring Terminals CB 200 - 12S Ring Terminals R 1.25 - 4 Ring Terminals R 2 - 4 Ring Terminals R 38 - 8
Square Ring Terminals CB 22 - 8S Ring Terminals R 1.25 - 4M Ring Terminals R 2 - 4S Ring Terminals R 38 - 8S
Square Ring Terminals CB 38 - 6S Ring Terminals R 1.25 - 4M Ring Terminals R 2 - 5 Ring Terminals R 5.5 - 5S
Square Ring Terminals CB 60 - 8 Ring Terminals R 1.25 - 6 Ring Terminals R 2 - 6 Ring Terminals R 5.5 - 6
Square Ring Terminals CB 60 - 8S Ring Terminals R 1.25 - 6 Ring Terminals R 2 - 6 Ring Terminals R 5.5 - 8
Ring Terminals E - L Ring Terminals R 1.25 - 8 Ring Terminals R 2 - 8 Ring Terminals R 60 - 10
Ring Terminals E - M Ring Terminals R 14 - 5 Ring Terminals R 2 - 8 Ring Terminals R 60 - 12
Ring Terminals E - S Ring Terminals R 14 - 6 Ring Terminals R 200 - 12 Ring Terminals R 60 - 8
Hand ratchet tool NH 1 Ring Terminals R 14 - 8 Ring Terminals R 22 - 10 Ring Terminals R 60 - 8
Crimping tools NH 9 Ring Terminals R 150 - 10 Ring Terminals R 22 - 6 Ring Terminals R 70 - 10
Hand ratchet tool NH 11 Ring Terminals R 150 - 12 Ring Terminals R 22 - 8 Ring Terminals R 70 - 12
Hand ratchet tool NH 32 Ring Terminals R 180 - 10 Ring Terminals R 22 - 8S Ring Terminals R 70 - 8
Hand ratchet tool NH 37 Ring Terminals R 180 - 12 Ring Terminals R 3.5 - 4 Ring Terminals R 8 - 6
Hand ratchet tool NHE 4 Ring Terminals R 2 - 10 Ring Terminals R 8 - 8