M có 1 gặm nướu hươu Nhật mới mua nhưng về ng nhà k cho dùng nên muốn tly, giá 130k ạ