Nhận trang điểm tại nhà, trang điểm cô dâu, trang điểm tiệc, dạ hội. Nhận dạy trang điểm giá cạnh tranh, bạn nào cần liên hệ Thúy 0938986063. http://www.nvhphunu.vn/#main/f/home