Mình mua lọ này ở Nhật cho một đồng nghiệp nhưng về mới phát hiện ra bị nhầm. Vậy có bạn nào có nhu cầu dùng hoặc biết ai có nhu cầu dùng thì giới thiệu giúp mình, mình để lại cho nhé. Mình vẫn còn giữ hoá đơn. Hàng mua ngày 5/10 trong Cửa hàng giá là 9.720 yen tương đương 1.846.800 đồng. Cảm ơn mọi người