em muốn mua cuốn "quy trình thanh toán quốc tế" của tác giả Đinh Xuân Trình, mẹ nào có mà không cần dùng đến có thể cho, thanh lý... hoặc biết ở đâu bán chỉ cho em ạ, em đang rất cần mua. Em ở khu vực Hoàn Kiếm. Em cảm ơn các mẹ thông thái rất nhiều.