Xin chào! Mình hiện đang có thời gian nên mở thêm làm "dịch vụ y tế" khu vực Tây nam Hà nội. các bạn có nhu cầu xin gọi 01658227074
Mình có thể làm được các thủ thuật khó.