Theo bạn tiêu chuẩn nào để có thể đánh giá băng vệ sinh tốt? Một vài ý kiến cho rằng là khả năng thấm hút. Bang ve sinh ban ngay thấm hút tốt, không lo bị tràn băng ngay cả khi làm việc thì là tốt. Một số người lại có ý kiến là băng vệ sinh tốt phải là loại băng vệ sinh khô thoáng.


Dựa vào đâu để có thể đánh giá băng vệ sinh tốt?Băng vệ sinh đảm bảo chất lượng nắm giữ 50% là băng vệ sinh tốt


Thật ra băng vệ sinh tốt hay không trước nhất ta phải xét đến tính an toàn của nó. Một loại băng vệ sinh đảm bảo chất lượng từ khâu sản xuất tới khi đến tay người tiêu dùng là đã được 50% tiêu chí đánh giá là băng vệ sinh tốt rồi.


Xem thêm: Băng vệ sinh tiêu chuẩn

Tùy mỗi người phù hợp với mỗi loại băng vệ sinh khác nhau


50% còn lại chính là xét về mặt tính năng. Mỗi hãng băng vệ sinh lại có một ưu điểm, thế mạnh ở băng vệ sinh riêng biệt khác nhau. Như có hãng thì mạnh ở bang ve sinh chong tran, có hãng thì lại mạnh ở khả năng thấm hút của băng vệ sinh,... Nên tùy nhu cầu cũng như cơ thể mỗi người phù hợp mỗi loại băng vệ sinh là khác nhau.