gel tẩy nốt ruồi, mụn cóc, hạt cơm. chỉ 1 lần bôi, đanh bay nhưngx khó chịu trên khuôn mặt