Đang km set cao vạn năng 5 hộp, 1hộp 10ml, 4 hộp x4ml=16ml, tổng 26ml, giá 2,6 triệu nhé. Có 1 set duy nhât ( gửi từ hàn quoics về nhé) . liên hệ 0946717186 đặt hàng