TRANG SỨC BẠC CHO MẸ VÀ LẮC CHO BÉ - SILVER FOX
Trang sức bạc lấy tận xưởng, ngoài các mẫu có sẵn các bạn có thể đặt theo yêu cầu.
Bạc nõn, không pha.
Hàng có sau 2 - 3 ngày

Xem đầy đủ sản phẩm tại Fb:
https://www.facebook.com/TrangsucSilverFox/
Số đth: 0987731798
https://www.facebook.com/media/set/?...6600366&type=3