Up. Cảm ơn mọi người. xem toàn bộ page tại đây nha: https://www.facebook.com/pinkie.owlie.page/