Tinh hinh la m còn 2 doi, size 36 va 39 mà 36 thanh lý roi, nhieu mom hoi wa troi. Gio chi con 1 doi duy nhat size 39. Form om chan dep lam. Gia ban 250k giảm còn 170k.