Mới mua được 1 tháng tại bên Anh giá hơn 30tr.
Thanh lí vì nhà có 3,4 ipad nên thanh lí bớt.
Hộp xạc đầy đủ như mới .
Mua tại PC world shop tại Anh ạ.
Em ở Thái Bình.