1: Tông xinh cho bé đồng giá 60K +> sale còn 50K
2. Dép cho bé DEPTE91: 150K => sale còn 120K3. Tông trẻ em Tong287 90K => sale off còn 80K4. Tông trẻ em Đô rê mon TONG301: 95K sale off còn 85k


Các thể loại dép xỏ ngón cực yêu ạ


Tông trẻ em: TONG342 90K sale còn 85K


Tông trẻ em Tong333 150K sale 120K

Dép xinh: Depte113 giá 130K -> sale 115K


Các thể loại tông người lớn ạ
Tông Nam Tong201D: Tông Gambol 31043 quai da màu đỏ 300K -> sale còn 250K


Tông TONG276.X TE Kito ETG-C9256A xanh quai xốp đế kép 200K sale còn 190K


Cái nỳ quên giá rồi, bạn nào ngắm PM mình check giá rồi sửa lại náTONG275.XV : Tông TE Kito EC4221 đế in Sporrt 200K sale còn 190K'DEPNAM18: Dép nam ADDA- 7Q13-M1 bệt quai da đen giá 230K => sale còn 200K


'DEPNAM19: Dép nam Kito USP-M1431 bệt quai may 2 đường chỉ viền 210K=> sale còn 190K


DEPTHAI52D: Dép TL Marcopony 925 quai ngang kẻ đỏ 130K=> sale 115K


DEPTHAI154 Dép Thailand APPE AD661 1 quai chấm màu 145K sale còn 130K


'DEPNAM6: Dép nam ADDA-3T15 bệt kẻ ngang giá 160K -> sale còn 145K


Các loại tông giá rẻ


TONG201XC: Tông Gambol 31043 quai da màu xanh cốm 300K -> sale còn 260K


TOng320: Tông Gambol GW11224 quai da 230K-> sale còn 200K


TONG314DD Tông Kito KWE768 quai da đế chấm bi: 240K -> sale còn 205K


TONG45 Tông KITO 9242 quai cao su+ vải 230K sale còn 195K


TONG317 'Tông Kito ETG-M9242 quai vải kẻ caro 240K sale còn 210K


TONG348DEN 220K sale còn 210KMấy đôi dép nữ sale off còn 55K