Hàng shop mình được mang về từ Mỹ mong được các bố mẹ ở dây ủng hộ